Belvízbiztonság növelése az Észak-Alföldön:
TIVIZIG
működési területén

A projekt ismertetése

A JELENLEGI HELYZET ÁTTEKINTÉSE

Magyarország területének 45 százalékát, művelt területének 60 százalékát, több mint 4 millió hektárt veszélyeztet a belvízi elöntés. Hazai szinten a települések 40 százaléka erősen veszélyeztetett a vizek kártételeitől. Ez a veszélyeztetettségi mérték ma a legnagyobb Európában.

A projekt által érintett térség, a Kutas-felső és Kutas-alsó öblözet közel kétharmad része közepes, helyenként erősen belvíz veszélyeztetettségű. Az egyre gyakrabban előforduló szélsőséges időjárási helyzetek megkívánják, hogy rendszereink mindenkori jó állapotát biztosítsuk.

A belvízvédelmi rendszernek meghatározó elemei a csatornák. 20 éve a fajlagos levezető képesség országos átlagban 27,2 l/s/km2 volt, azonban mára ez az érték jelentősen lecsökkent, a csatornák feliszapolódtak. Magyarország 50 ezer km-es csatornarendszerének több mint felét a vízügyi igazgatóságok kezelik. 

A projekt fejlesztési területe az 58. számú Berettyó-Sebes-Körös közti belvízrendszerben, ezen belül a 09.08-as Berettyó-alsó belvízvédelmi szakaszon helyezkedik el, a Kutas-alsó és Kutas felső öblözetén található belvízlevezető csatornákat érinti. A projekt által érintett települések: Magyarhomorog, Körösszakál, Körösszegapáti, Komádi, Furta.

Ezen települések meghatározó gazdálkodási formája a mezőgazdaság. A lakosság életfeltételinek, valamint a mezőgazdaság zavartalan működésének biztosításához tehát kiemelten fontos a káresemények kockázatának minimálisra csökkentése.

FEJLESZTÉSI TERVEK

A projekt által érintett, a TIVIZIG kezelésben lévő vízelvezető rendszer fejlesztése és rekonstrukciója során elérendő cél a medertározási feltételek javítása és a belvízi kockázat csökkentése.

A projektben a fejlesztéssel és rekonstrukcióval érintett csatornák az alábbiak:

  • Csente-Szakáli I. csatorna
  • Csente-Szakáli II. csatorna
  • Csente-Szakáli III. csatorna
  • Furta-Faluszigeti csatorna
  • Furta-Nagytói csatorna

A projekt keretében a csatornák teljes rekonstrukciója, összesen 35,236 km csatorna helyreállítása, fejlesztése valósul meg. A Csente-Szakáli I., Csente-Szakáli II. és Csente-Szakáli III. csatornák jelenlegi mederszelvényeinek bővítésére irányuló beavatkozások, valamint a Csente-Szakáli II. csatorna 1+050 km szelvényében meglévő műtárgy fejlesztése a vízátvezetési, vízvisszatartási és vízkormányzási lehetőségek javítása érdekében valósulnak meg.

A projekt révén nő a térség vízbiztonsága, kedvezőbbé válik a térség vízgazdálkodási helyzete. Védettebbé válnak a hatásterületen élő emberek és javaik, a mezőgazdasági területek, valamint az ipari- és gazdasági létesítmények. Emellett a vízvisszatartás megteremtésének lehetőségével a hatásterületen meglévő természeti értékek védettsége is nő, amely a természeti sokszínűség, a biodiverzitás fennmaradását, fejlődését eredményezi.

A PROJEKT JELLEMZŐ ADATAI

Kedvezményezett neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) konzorciuma
Projekt címe: Belvízbiztonság növelése az Észak-Alföldön: TIVIZIG működési területén
Projekt azonosító száma: KEHOP-6.4.1-22-2023-00002
Szerződött támogatási összeg: 329 390 830 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Projekt kezdő időpontja: 2020. 11. 09.
A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2023. 11. 30.