Belvízbiztonság növelése az Észak-Alföldön:
TIVIZIG
működési területén

Megtörtént a kotrás a Furta-Faluszigeti csatornán