Belvízbiztonság növelése az Észak-Alföldön:
TIVIZIG
működési területén

Kotrási munkák a Csente-Szakáli I. csatornán